top of page

KOMPLETNÍ SERVIS V DUCHU CELOSTNÍ MEDICÍNY

 

S klientem trávím přibližně 2 hodiny. Začneme společným rozhovorem. Probírají se potíže klienta, lékařské zprávy z minulosti, aktuální medikace. To vše v psychosomatických souvislostech. Pro detailní a validní zjištění zdravotního stavu používám dvě diagnostické metody. První z nich je podrobné neinvazivní vyšetření na lékařsky certifikovaném biorezonančním přístroji Sensitiv Imago 530. Dále je to detailní Analýza obrazu živé kapky krve v Darkfield mikroskopu.

Na základě rozhovoru a výsledků měření společně nalézáme optimální postup hloubkové očisty těla vycházející z aktuálního zdravotního stavu klienta.

 

Jaká je nejúčinější cesta očisty?

 

Osobně nejsem zastáncem pravidelného užívání léků či doplňků stravy s vidinou vyléčení. Doplňky stravy jsou užitečné ve chvíli, kdy naše tělo nění dostatečně silné ke spuštění samoozdravných procesů. Tedy jakmile tělo odblokujeme (především očistou střev a jater či likvidací některých patogenů), doporučuji klientům, aby se vydali na cestu očistných šťávových diet a půstů. PROČ?

 • Jsou zadarmo - dokonce ušetříme,

 • jsou velmi efektivní,

 • řeší přímo přimární příčiny zdravotních problémů - často ne ty, které nás trápí,

 • nechávají tělo rozhodnout, co bude léčit a v jakém pořadí,

 • léčebný efekt je trvalý, dokud není tělo znovu zaneseno,

 • čistí i tělo mentální a emoční

Poznámka: Emocionální problémy se často manifestují jako somatické potíže a proto mají somatická onemocnění často své emocionální příčiny. V procesu léčby je tedy záhodno zabývat se obojím - tělem fyzickým i tělem duševním. Léčit je třeba všechna těla najednou.

Diagnostika na lékařské biorezonanci

 

Každý živý organismus, ale i neživý materiál produkuje frekvence, které jsou citlivými biorezonančními přístroji měřitelné.

Sensitiv Imago 530 představuje absolutní špičku v biorezonanci. Tento přístroj byl schválen jako Medical Device Class II A. Sensitiv Imago 530 měří nejen biorezonanci a NLS, ale zároveň i biologickou impedanci, pracuje ne s virtuálním, ale konkrétním pacientem, obsahuje obrovské množství senzorů (nezbytné pro rozlišení frekvencí klienta, terapeuta a okolí) a jeho přesnost je 96%.

Sensitiv Imago 530 je schopen určit zátěž těžkými kovy, chemikáliemi (herbicidy, pesticidy, fungicidy...), parazitární nákazu, geopatogenní zátěž, stav pH v těle, alergeny a mnoho dalších parametrů, které jsou klíčové.

Určí přesně orgány, které jsou postižené, a je schopen nejen přesné detekce toxické zátěže nebo patogenu a to i v konkrétním orgánu nebo místě na těle, zjištění porušení homeostázy, ale je na něm možnost provádět i biorezonanční kompenzaci. Sensitiv určí všechny souvislosti a umožňuje terapeutovi zacílit příčiny potíží.

Analýza živé kapky krve

 

Tzv. Darkfield Live Blood Analysis je vysoce nadstandardní laboratorní mikroskopická metoda umožňující screening vaší živé krve, vizualizaci všech jejích komponentů a poskytující komplexní obraz o Vašem momentálním zdravotním stavu. Čistá krev je zárukou dobrého zdraví aneb nemoci se rodí ve vnitřním prostředí nás samotných. V běžných lékařských ordinacích a laboratořích nejsou sledovány tyto jevy v plazmě, protože nejsou klasickou metodou vůbec viditelné.

Toto lze sledovat pouze speciálně nadstandardní metodou Darkfield v temném poli laboratorního mikroskopu. Díky této metodě vidíme potencionálně nebezpečné jevy v krvi již v ranném stádiu a to mnohem dříve, než se objeví symptomy zdravotního problému.

SPECIALIZACE :
V NABÍDCE :
 • Autoimunitní onemocnění

 • Onkologická onemocnění

 • Problémy se zažíváním

 • Zánětlivá onemocnění

 • Gynekologicko-urologické problémy

 • Stavy v důsledku intoxikace (migrény, únava..)

 • Kožní problémy

 • Respirační problémy

 • Problémy s tělesnou hmotností

 • Účinné zvyšování imunity

 • Kurzy léčebných půstů (viz "Projekty")

 • Besedy a měření v Jižních Čechách a Praze (viz "Besedy")

 • Lékařská biorezonance Sensitiv Imago 530

  • Zjištění zátěži toxiny v jednotlivých orgánech

  • Zjištění zátěže parazity a dalšími patogeny

  • Zjištění zátěží elektrosmogem v jednotlivých orgánech

 • Darkfield mikroskop (živá kapka krve)

 • Frekvenční kompenzace na plazmovém generátoru

 • ​Hloubková očista těla

 • Spolupráci se zájemci o naši činnost

bottom of page