top of page
Sensitiv Imago 530

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Samotné měření, při kterém je přítomna pouze obsluha přístroje a klient, trvá přibližně 20 minut. Měření předchází zadávání současných zdravotních problémů. Je následováno vyhodnocením výsledků. Měření na Sensitivu zpravidla kombinujeme s Darkfield analýzou kapky krve.

 

Abychom mohli zaručit přesnost výsledků, dostavte se na měření minimálně 4 hodiny nalačno. Pijte od rána pouze vodu. Během měření nemějte při sobě žádné kovy včetně náušnic, hodinek, řetízků, pásku, kovových brýlí a kovových kostic v podprsence. Je nutné zcela vypnout mobilní telefon a odložit mimo dosah přístroje.

 

Měření nelze provést u dětí do 3 let, u klientů s epilepsií, kardiostimulátorem, či kovovými implantáty v těle, v graviditě.

 

Upozorňujeme, že v žádném případě měření na Sensitiv Imago 530 nenahrazuje lékařské testy, ale je jejich vynikajícím doplňkem. Měření je zcela neinvazívní a není nepříjemné ani bolestivé.

 

JAK PŘÍSTROJ FUNGUJE?

Každý živý organismus, ale i neživý materiál produkuje frekvence, které jsou citlivými biorezonančními přístroji měřitelné. Sensitiv Imago je přístroj, pomocí kterého dochází k neinvazivnímu komplexnímu biorezonančnímu vyšetření.

 

Každý živý organismus, ale i neživý materiál produkuje frekvence, které jsou citlivými biorezonančními přístroji měřitelné.

Sensitiv Imago 530 představuje absolutní špičku v biorezonanci. Tento přístroj byl schválen jako Medical Device Class II A. Sensitiv Imago 530 měří nejen biorezonanci a NLS, ale zároveň i biologickou impedanci, pracuje ne s virtuálním, ale konkrétním pacientem, obsahuje obrovské množství senzorů (nezbytné pro rozlišení frekvencí klienta, terapeuta a okolí) a jeho přesnost je 96%.

Sensitiv Imago 530 je schopen určit zátěž těžkými kovy, chemikáliemi (herbicidy, pesticidy, fungicidy...), parazitární nákazu, geopatogenní zátěž, stav pH v těle, alergeny a mnoho dalších parametrů, které jsou klíčové.

Určí přesně orgány, které jsou postižené, a je schopen nejen přesné detekce toxické zátěže nebo patogenu a to i v konkrétním orgánu nebo místě na těle, zjištění porušení homeostázy, ale je na něm možnost provádět i biorezonanční kompenzaci. Sensitiv určí všechny souvislosti a umožňuje terapeutovi zacílit na příčiny potíží.

 

Sensitiv Imago pracuje na bázi biorezonanční nelineární technologie, která předpokládá skutečnost, že každý proces probíhající v lidském těle, každé onemocnění včetně svého původce má charakteristické energetické spektrum potvrzující jeho existenci. V databázi tohoto přístroje jsou uloženy vzory elektromagnetických spekter všech doposud zjištěných správných a rovněž i patologických procesů, které probíhají ve zdravém i nemocném organismu (s přihlédnutím k věku, váze a pohlaví). Během samotného měření dochází ke snímání informace z organismu měřeného a okamžitému porovnání získaných hodnot s hodnotami uloženými v databázi přístroje. V okamžiku, kdy nalezne shodu kmitočtů, dochází k tzv. biorezonanci a přístroj na tuto skutečnost graficky upozorní. Při těchto postupech je využit fakt, že při změně elektromagnetického spektra libovolného procesu v organismu dochází ke změně samotného procesu, takže je možné přistoupit k dostatečné neinvazivní korektuře libovolného patologického procesu v organismu a to se stabilním výsledkem.

 

Náš přístroj má zlaté ocenění pro Technologickou novinku r. 2009, Bulharsko, EU. Všechny EU přístroje

Sensitiv Imago jsou sestaveny z částí vyrobených v Německu a Koreji a jsou certifikovány dle Přílohy II,

Směrnice 93/42/EEC, Full Quality Assurance System.

 

Webová stránka v českém jazyce zde

Webová stránka věnovaná biorezonanci zde

Webová stránka o biorezonanci odbornějšího rázu zde

Webová stránka výrobce SI 530 zde

 

bottom of page