top of page

PŮSTOVÉ a ŠŤÁVOVÉ POBYTY NA ŠUMAVĚ

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI:

 

 

  • Jak dlouhý pobyt mám zvolit?

 

Kritériem je Vaše předešlá zkušenost s kratšími půsty a Vaše odhodlání. Každý zdravý a akutní nemocí neoslabený člověk zvládne bez přípravy 3 dny půstu. Bez předešlé zkušenosti půstovat 21 dní nedoporučujeme hlavně kvůli obtížnosti zvládnutí návratové doby, kterou jse třeba postupně trénovat na kratších půstech.

 

  • Zvolit čistě půstový či šťávový pobyt?

 

Půst o vodě je půstem o vodě se všemi svými specifiky a přednostmi. Vedle vodních půstů však existují i "půsty" šťávové. Popíjí se směs či jednodruhová za čerstva vylisovaná šťáva. Výhodou šťávového půstu je probíhající detoxikační proces bez klasického půstového hladu. Řeší se spíše urgence aktuálních neuspokojených chutí. Kompletní detoxikace na šťávách však trvá v řádech týdnů až měsíců, kdežto u mokrého či suchého půstu v řádech dní až týdnů.

 

  • Proč je součástí pobytu u delších půstů i počáteční část návratové doby?

 

Může se zdát obtížné nějaký čas nejíst. Ovšem mnohem obtížnější je zvládnutí pomalého znovujedení po půstu. Na rozdíl od stavu, kdy je trávení v plném provozu a lze jíst z hladu ale i na chuť, v návratové době lze jíst pouze z hladu. Chuť jako důvod k jedení musí počkat na konec návratové doby. Tělo ke znovunastartování trávení potřebuje nějaký čas a přejedení (snězení více, než je třeba k zahnání hladu) je nežádoucí a u delších půstů i nebezpečné. V návratové době se také u 21 denního půstu dovršuje celý léčebný proces v těle, který je podstatnější než vlastní půst. Proto je součástí pobytu i začátek doby návratu.

bottom of page